Něco   o   nás

Založení firmy Druso spol. s r. o. se datuje do roku 1990. Společnost vznikla za účelem nakládání  s kovovými odpady. Jako první bylo vybudováno pracoviště v Dobřanech, kde byl zahájen výkup a úprava všech kovových odpadů, jak železných tak i neželezných. Většina práce spojené s úpra-vou a manipulací se nejprve prováděla ručně, t.j. pálením, tříděním šrotu a jeho nakládkou pomocí aut s hydraulickými nakladači do železničních vagónů. V průběhu následujících let se naše firma rozrostla o pracoviště v Horažďovicích, Dolním Rychnově a Boru u Ostrova nad Ohří. Abychom maximálně uspokojili požadavky našich odběratelů, postupně se pořídila nová manipulační, úpravárenská technika a začali jsme využívat nejmodernější technologie určené na úpravu kovových odpadů (třídění kovů dle chemické analýzy, plazmové řezání neželezných kovů a legovaných ocelí, stříhání šrotu na mobilních nůžkách, lisování kovů na mobilním paketovacím lisu nebo vážení na certifikované váze do 60.tun). Náš vozový park čítá nákladní automobily značky MAN a RENAULT s hydraulickými nakladači, vybavené kontejnery typu Abroll. S neustále se stupňujícími nároky na ochranu životního prostředí jsme vybudovali vlastní čističku odpadních vod a ekologickou plochu s odlučovačem ropných látek. V roce 2015 jsme na pracovišti v Dobřanech zahájili výkup papíru a naše firma se zapojila do REMA systému, který je založen na ekologickém nakládání s elektroodpadem. Naše celková produkce je zaměřena nejen na tuzemské hutě a slévárny, ale především na zahraniční trhy, zejména pak v Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku nebo Itálii... Kromě činností spojených s nakládáním s odpady zajišťuje naše společnost ještě měření chemického složení kovů a slitin pomocí RTG nebo opticko-emisního spektrometru a prodej magnetů určených pro třídění kovů. Od srpna r. 2014 je jediným společníkem DEMONTA Trade SE se sídlem v Brně. 

Naše práce a technika

Přenosný RTG spektrometr VANTA pro nedestruktivní, velmi rychlé a přesné analýzy kovů a slitin...

Přenosný opticko-emisní spektrometr ARC-Met 930 pro zjišťování chemického složení materiálu s přesností na tisíciny...

Plazma JÄCKLE pro dělení železných i neželezných kovů...

Mobilní nůžky COPEX Reflex 500 se střižnou silou 500 tun...

Mobilní nůžky SIERRA T500R se střižnou silou  500 tun...

Mobilní paketovací lis EKOP S265 pro lisování železných i neželezných kovů...

Hydraulické  nakladače  FUCHS, SENNEBO-  GEN,  nákladní   automobily   značky   MAN  a RENAULT s nástavbami pro rychlou nakládku a manipulaci s kontejnery...

Slitiny neželezných kovů třídíme a zpracováváme dle chemického složení...

Ekologická plocha s odlučovačem ropných látek...

Sociální zázemí pro naše zaměstnance...

Fotografie z našich akcí