Něco   o   nás

Založení firmy Druso spol. s r. o. se datuje do poloviny roku 1990. Společnost vznikla za účelem nakládání  s kovovými odpady. Jako první bylo vybudováno pracoviště v Dobřanech, kde byl zahájen výkup, úprava všech kovových odpadů a jejich nakládka do železničních vagónů. V průběhu následujících let se naše firma rozrostla o pracoviště v Horažďovicích, Dolním Rychnově, Boru u Ostrova nad Ohří a Hazlově. Abychom maximálně uspokojili neustále vzrůstající požadavky našich odběratelů na kvalitu, postupně jsme pořídili nejmodernější manipulační a úpravárenskou techniku.  Disponujeme certifikovanými silničními autováhami s váživostí až do 60.tun, přenosným analyzátorem pro třídění kovů a slitin dle chemické analýzy, hydraulické nakladače FUCHS a SENNEBOGEN, mobilní nůžky SIERRA a COPEX pro stříhání šrotu, mobilní paketovací lis EKOP nebo plazmu JÄCKLE pro řezání legovaných ocelí. Náš vozový park čítá nákladní automobily značky MAN a RENAULT s hydraulickými nakladači, vybavené kontejnery typu Abroll. S neustále se stupňujícími nároky na ochranu životního prostředí jsme vybudovali vlastní čističku odpadních vod a ekologickou plochu s odlučovačem ropných látek. V roce 2015 se naše firma  zapojila do REMA systému, který je založen na ekologickém nakládání s elektroodpadem. Naše produkce je zaměřena nejen na tuzemské hutě a slévárny, ale i na zahraniční trhy, zejména pak v Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku nebo Itálii. Od srpna roku 2014 je jediným společníkem DEMONTA Trade SE se sídlem v Brně. 

Naše práce a technika

Přenosný RTG spektrometr VANTA pro nedestruktivní, velmi rychlé a přesné analýzy kovů a slitin...

Plazma JÄCKLE pro dělení železných i neželezných kovů...

Mobilní nůžky COPEX Reflex 500 se střižnou silou 500 tun...

Mobilní nůžky SIERRA T500R se střižnou silou  500 tun...

Mobilní paketovací lis EKOP S265 pro lisování železných i neželezných kovů...

Hydraulické  nakladače  FUCHS a SENNEBOGEN,  nákladní   automobily  značky   MAN  a RENAULT s nástavbami pro rychlou nakládku a manipulaci s kontejnery...

Slitiny neželezných kovů třídíme a zpracováváme dle chemického složení...

Ekologická plocha s odlučovačem ropných látek...

Sociální zázemí pro naše zaměstnance...

Fotografie z našich akcí