Pokyny pro návštěvníky provozů DRUSO spol. s r.o. v krizové situaci COVID


  • Výkup od občanů je na základě uvolnění vládních opatření opět povolen, obsluha živnostníků a firem funguje po celou dobu bez omezení.
  • Návštěvníci, externí řidiči i jejich případní spolucestující musí být při vjezdu do areálu vybaveni vlastními potřebami k ochraně rukou, nosu a úst (respirátor, rouška, sterilní rukavice)                          
  • Osoba, která prokazatelně vykazuje známky zdravotních potíží odpovídajících příznakům nakažení (v tomto případě především silný kašel), bude okamžitě vykázána z areálu společnosti.
  • Komunikace mezi obsluhou váhy a zákazníkem bude probíhat přes stažené okno přejímací místnosti nebo za přítomnosti zákazníka v autě. Jeho přesun na místo nakládky/vykládky se uskuteční co nejkratší cestou a návštěvník se nebude pohybovat na jiných místech, pokud to není výslovně nevyhnutelné a potřebné.
  • Po přistavení vozidla na místo vyložení/naložení nákladu počkat na vykládku/nakládku, popř. na další pokyny v prostoru kabiny řidiče.
  • Dodržovat bezpečnostní vzdálenost mezi osobami min. 2m
  • Vstup do ostatních objektů areálu pouze v mimořádných případech a jen na nevyhnutelně potřebný čas
  • Po vybavení dodávky převzít u okénka bez podpisu doklad (příjemku, výdejku) a v co nejkratším čase opustit areál společnosti
  • Do max. možného rozsahu zasílat dopravní dokumentaci elektronickou cestou
  • Na vyzvání podepsat čestné prohlášení návštěvníka