Naše nabídka

Naše měsíční produkce zhruba 2500 tun vsázkyschopného materiálu je zaměřena nejen na tuzemské, ale i na zahraniční hutě a slévárny. Abychom maximálně vyhověli kvalitativním a technologickým požadavkům na vsázky, pro třídění kovů dle ČSN používáme přesné nedestruktivní metody chemických analýz a nejmodernější zpracovatelskou techniku. Vstupní suroviny pro hutnickou výrobu zajišťujeme dle zásad normy ČSN 42 0030.

Nový ocelový odpad

Starý ocelový a litinový odpad

Barevné kovy a rafinační odpady