Pokyny pro návštěvníky provozoven DRUSO spol. s r.o. 
 v souvislosti s aktuálními opatřeními COVID-19


  • Výkup od občanů je na základě rozvolnění vládních opatření povolen, obsluha živnostníků a firem funguje bez omezení po celou dobu.
  • Návštěvníci, externí řidiči i jejich případní spolucestující musí být při vjezdu do areálu vybaveni vlastními potřebami k ochraně rukou, nosu a úst. (respirátor, rouška, sterilní rukavice). Tyto potřeby aktuálně vyžadujeme používat především v budovách provozoven.  
  • V celém areálu požadujeme dodržovat bezpečnostní vzdálenost mezi osobami min. 2 m.                        
  • Osoba, která prokazatelně vykazuje známky zdravotních potíží odpovídajících příznakům nakažení, bude okamžitě vykázána z areálu společnosti.
  • Komunikace mezi obsluhou váhy a zákazníkem bude probíhat přes stažené okno přejímací místnosti nebo za přítomnosti zákazníka v autě. Jeho přesun na místo nakládky/vykládky se uskuteční co nejkratší cestou a návštěvník se nebude pohybovat ani zdržovat na jiných místech, pokud to není výslovně nevyhnutelné a potřebné. 
  • Vstup do ostatních objektů areálu je povolen pouze v mimořádných případech a jen na nevyhnutelně potřebný čas.
  • Po vybavení dodávky prosíme převzít u okénka bez podpisu doklad (příjemku, výdejku) a v co nejkratším čase opustit areál společnosti.
  • Dopravní dokumentaci žádáme zasílat v max. možném rozsahu elektronickou cestou.
  • V případě nutnosti od vás budeme požadovat podepsat čestné prohlášení návštěvníka.