Pokyny pro návštěvníky provozoven DRUSO spol. s r.o. 
 v souvislosti s aktuálními opatřeními COVID-19


  • Výkup od občanů je na základě rozvolnění vládních opatření povolen, obsluha živnostníků a firem funguje bez omezení po celou dobu.
  • Návštěvníci, externí řidiči i jejich případní spolucestující musí být při vjezdu do areálu vybaveni vlastními potřebami k ochraně rukou, nosu a úst. (respirátor, rouška, sterilní rukavice). Tyto potřeby aktuálně vyžadujeme používat především v budovách provozoven.  
  • V celém areálu požadujeme dodržovat bezpečnostní vzdálenost mezi osobami min. 2 m.                        
  • Osoba, která prokazatelně vykazuje známky zdravotních potíží odpovídajících příznakům nakažení, bude okamžitě vykázána z areálu společnosti.
  • Komunikace mezi obsluhou váhy a zákazníkem bude probíhat přes stažené okno přejímací místnosti nebo za přítomnosti zákazníka v autě. Jeho přesun na místo nakládky/vykládky se uskuteční co nejkratší cestou a návštěvník se nebude pohybovat ani zdržovat na jiných místech, pokud to není výslovně nevyhnutelné a potřebné. 
  • Vstup do ostatních objektů areálu je povolen pouze v mimořádných případech a jen na nevyhnutelně potřebný čas.
  • Po vybavení dodávky prosíme převzít u okénka bez podpisu doklad (příjemku, výdejku) a v co nejkratším čase opustit areál společnosti.
  • Dopravní dokumentaci žádáme zasílat v max. možném rozsahu elektronickou cestou.
  • V případě nutnosti od vás budeme požadovat podepsat čestné prohlášení návštěvníka.

<style>
body {
position: relative;
}
body:before {
content: '';
display: block;
position: absolute;
z-index: 99999 !important;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
pointer-events: none;
background-image: url('https://www.wpromotions.eu/wp-content/uploads/2022/08/wprmtns-snow-1.png'),
url('https://www.wpromotions.eu/wp-content/uploads/2022/08/wprmtns-snow-2.png'),
url('https://www.wpromotions.eu/wp-content/uploads/2022/08/wprmtns-snow-2.png');
-webkit-animation: snow 18s linear infinite;
-moz-animation: snow 18s linear infinite;
-ms-animation: snow 18s linear infinite;
animation: snow 18s linear infinite;}
@keyframes snow {
0% {background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}
50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;}
100% {background-position: 500px 1000px, 200px 400px, -100px 300px;}
}
@-moz-keyframes snow {
0% {background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}
50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;}
100% {background-position: 400px 1000px, 200px 400px, 100px 300px;}
}
@-webkit-keyframes snow {
0% {background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}
50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;}
100% {background-position: 500px 1000px, 200px 400px, -100px 300px;}
}
@-ms-keyframes snow {
0% {background-position: 0px 0px, 0px 0px, 0px 0px;}
50% {background-position: 500px 500px, 100px 200px, -100px 150px;}
100% {background-position: 500px 1000px, 200px 400px, -100px 300px;}
}
</style>