HISTORIE, NAŠE PRÁCE A TECHNIKA

Založení firmy Druso spol. s r.o. se datuje do poloviny roku 1990. Společnost vznikla za účelem nakládání  s kovovými odpady. Jako první bylo vybudováno pracoviště v Dobřanech, kde byl zahájen výkup, úprava všech kovových odpadů a jejich nakládka do železničních vagónů. V průběhu následujících let se naše firma rozrostla o pracoviště v Horažďovicích, Dolním Rychnově, Boru u Ostrova nad Ohří a Hazlově. Abychom maximálně uspokojili neustále vzrůstající požadavky našich odběratelů na kvalitu, postupně jsme pořídili nejmodernější manipulační a úpravárenskou techniku.  Disponujeme certifikovanými silničními autováhami s váživostí až do 60.tun, přenosným analyzátorem pro třídění kovů a slitin dle chemické analýzy, hydraulické nakladače FUCHS a SENNEBOGEN, mobilní nůžky SIERRA a COPEX pro stříhání šrotu, mobilní paketovací lis EKOP nebo plazmu JÄCKLE pro řezání legovaných ocelí. Náš vozový park čítá nákladní automobily značky MAN s hydraulickými nakladači, vybavené kontejnery typu Abroll. S neustále se stupňujícími nároky na ochranu životního prostředí jsme vybudovali vlastní čističku odpadních vod a ekologickou plochu s odlučovačem ropných látek. V roce 2015 se naše firma  zapojila do REMA systému, který je založen na ekologickém nakládání s elektroodpadem. Naše produkce je zaměřena nejen na tuzemské hutě a slévárny, ale i na zahraniční trhy, zejména pak v Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku nebo Itálii. Od srpna roku 2014 je jediným společníkem DEMONTA Trade SE se sídlem v Brně. 


NAŠE  PRÁCE A TECHNIKA

Přenosný RTG spektrometr VANTA pro nedestruktivní, velmi rychlé a přesné analýzy kovů i slitin...

Mobilní nůžky COPEX Reflex 500 se střižnou silou 500 tun...

Mobilní nůžky SIERRA T500R se střižnou silou 500 tun... 

Mobilní paketovací lis EKOP S265 pro lisování železných i neželezných kovů... 

Manipulační technika, hydraulické nakladače SENNEBOGEN, FUCHS.

Nákladní automobily MAN s nástavbami pro rychlou nakládku a manipulaci s kontejnery...

Ekologická plocha s odlučovačem ropných látek...

Sociální zázemí pro naše zaměstnance...


FOTOGRAFIE Z NAŠICH AKCÍ

Pro naše zákazníky provádíme demontáže a likvidace vyřazené technologie  za pomoci vlastních nakladačů, kontejnerové dopravy s hydraulickou rukou, pronajatých jeřábů, plošin nebo VZV vozíků. Disponujeme výjezdní jednotkou - menším nákladním automobilem vybaveným zásobníkem s kapalným kyslíkem a dalšími technickými plyny.  Pro dělení materiálu používáme převážně metodu řezáním kyslíkem ve směsi s propan-butanem, hořáky Harris. Pro řezání legovaných ocelí využíváme plazmu Jäckle. Pro všechny tyto činnosti naši zaměstnanci každoročně absolvují pravidelná školení.

Pro stanovení ceny demontáže Vám na základě prohlídky vypracujeme  cenovou kalkulaci.