Povolení a osvědčení

Souhlasy k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů