NAŠE NABÍDKA

Naše měsíční produkce zhruba 1.300 - 1.800 tun vsázkyschopného materiálu je zaměřena nejen na tuzemské, ale i na zahraniční hutě a slévárny. Abychom maximálně vyhověli kvalitativním a technologickým požadavkům na vsázky, pro třídění kovů dle ČSN používáme přesné nedestruktivní metody chemických analýz a nejmodernější zpracovatelskou techniku. Vstupní suroviny pro hutnickou výrobu zajišťujeme dle zásad normy ČSN 42 0030.

NOVÝ OCELOVÝ A LITINOVÝ ODPAD

STARÝ OCELOVÝ A LITINOVÝ ODPAD

Kolejnice drcené na max. délku 400mm
Kolejnice drcené na max. délku 400mm

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A RAFINAČNÍ ODPADY